Birçok okurun; internetten ulaşılabilir olduğu takdirde “ABD: Madalyonun Öbür Yüzü”ndeki bilgilerin konularla ilgili birçok kişiye referans kaynağı olacağını belirtmeleri üzerine bu site hazırlanmıştır. Kitap; 1986-1989 yılları arasında devlet için danışmanlık yaptığım sırada sanayi devriminin gerçekleşmesine yönelik hazırladığım bir raporun genişletilmesi ile ortaya çıkmıştı.

Kapsanan konular: Bilim, teknoloji, ABD’de uygulandığı şekliyle patentler, kopyahakkı, serbest piyasa ekonomisi, federal yönetim sistemi ve sanayi devrimi için yapılması gerekenlerdir.

Bu sitede; kitapta olmayan, ancak ilgi duyanlara faydalı olabileceği düşünülen şu konularda bilgiler de var: